top of page

FORMY FINANSOWANIA

 

 

 

ŚRODKI EUROPEJSKIE

Dla naszych klientów oferujemy pełen zakres usług w pozyskiwaniu dofinansowań  dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na szkolenia. Dzięki wielu programom europejskim nasi Klienci mogą uzyskać środki na szkolenia z UE.
 

Z dofinansowań mogą skorzystać województwa :

 • Lubuskie

 • Dolnośląskie

 • Warmińsko-mazurskie

 • Łódzkie

 • Wielkopolskie

 • Świętokrzyskie

 • Kujawsko-pomorskie

 • Małopolskie

 • Podkarpackie

 • Śląskie

 • Zachodniopomorskie

 

Ze środków UE, przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, może skorzystać każdy pracodawca, który prowadzi działalność gospodarczą i jego pracownicy , którzy zatrudnieni są przynajmniej na umowę zlecenie.
 

Wysokość dofinansowania wynosi od 70% do 80 % jest zależne od :

 • wielkości przedsiębiorstwa (max. do 250 pracowników)

 • województwa, w którym jest zarejestrowane przedsiębiorstwo

 • uzyskanych obrotów

 • pracowników (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników o niskich kwalifikacjach zawodowych lub należących do  grupy 50+)

URZĄD PRACY ŚRODKI KRAJOWE (KFS)
 

Ze środków krajowych, przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, może skorzystać każdy pracodawca, który zatrudnia minimum jednego  pracownika na podstawie umowy o pracę.
 

Wysokość dofinansowania zależy od statusu przedsiębiorcy:

 • dla mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniającego do 10 pracowników) – wielkość dofinansowania to 100%

 • dla małych i średnich przedsiębiorstw– wielkość dofinansowania to 80 %


Kwota przyznana na szkolenia dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku kalendarzowym 300% przeciętnego wynagrodzenia. W roku 2021 jest to 15 500 PLN.

Żółty Skarbonka
bottom of page